Geert Woltjer, Analysis of Schubert's Winterreise

Lied 22. Mut

Gedicht

-         Moed is de moed der wanhoop. Het is een poging tot ontkenning.

-         Tweede strofe heeft twee regels zonder vermelding van het subject 'ich'. Geeft meer kracht, en meer accent op de werkwoorden, de actie.

Muziek

-         oorspronkelijk in a mineur in plaats van g mineur.

-         'Lustig in die Welt hinein' is weergegeven door een extersie naar een andere toonsoort.

-         Schnee en Herz verbreed, begeleid door een echo van de zangpartij in de piano.

-         Non-stop begeleiding. Opeenvolging van cadenzen.

-         Trompet-achtige begeleiding in 37-40 geeft de kracht. Maar bij herhaling gaat hij terug dan bes en G mineur; aangevend dat noch de wereld, noch de wandelaar zo vrolijk zijn.

-         Dan in majeur compensatie voor mineur in maat 50; maat 51-54 met volle harmonieën zijn hiertoe nodig.

-         Zie vervolgens het piano intermezzo met grote afstand tussen linker en rechterhand.