Geert Woltjer, Analysis of Schubert's Winterreise

Introduction

Deze website geeft een analyse van enkele liederen uit Schubert's Winterreise. De website is opgezet naar aanleiding van een HOVO-cursus (Hoger Onderwijs Voor Ouderen, dat wil zeggen 50+, in principe op universitair niveau) over dit onderwerp in februari/maart 2003 aan de Universiteit Maastricht. De website bestaat uit aantekeningen gemaakt naar aanleiding van deze cursus. Het is dus een verre van compleet verhaal, maar biedt mijns inziens voldoende voor wie meer over deze intrigerende cyclus te weten wil komen en belangstelling heeft om gedichten en muziek vanuit een analytische invalshoek te benaderen. Veel plezier ermee.